ΒΙΟΨΙΑ ΟΡΧΕΩΣ

ΒΙΟΨΙΑ ΟΡΧΕΩΣ Αζωοσπερμία, βιοψία όρχεων (TESE) και εξωσωματική γονιμοποίηση Από αζωοσπερμία πάσχει περίπου το 1% των ανδρών του γενικού πληθυσμού και το 10% των ανδρών που μπαίνουν σε διαδικασία διερεύνησης της γονιμότητάς τους. Μέχρι το 1993 οι μοναδικές επιλογές των ανδρών με αζωοσπερμία ήταν η δωρεά σπέρματος ή η υιοθεσία. Ωστόσο, με την εισαγωγή της … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΒΙΟΨΙΑ ΟΡΧΕΩΣ.