ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΩΑΡΙΩΝ & ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΩΑΡΙΩΝ & ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ Σε  μια  προσπάθεια  εξωσωματικής  γονιμοποίησης (IVF)  δημιουργούνται  πολλά  ωάρια ώστε  να έχουμε  μεγαλύτερη  πιθανότητα  εγκυμοσύνης. Όταν πρόκειται να  γίνει η  εμβρυομεταφορά,  επιλέγουμε να μεταφέρουμε στη μητέρα  τα  “καλύτερα” σε ποιότητα  έμβρυα. Για  τους  εμβρυολόγους, τα “καλύτερα” είναι  τα  έμβρυα  με  την  υψηλότερη  πιθανότητα  να  εμφυτευθούν  και  να  δώσουν  ένα  υγιές  μωρό. … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΩΑΡΙΩΝ & ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ.